Ski Næringspark kan tilby mange muligheter, sentral beliggenhet og er Follo’s beste og fineste næringspark!

Ski Næringspark har lenge vært i Höegh Eiendoms portefølje. Den nordre delen av næringsparken som tidligere var dekket av tett skog er nå transformert til en moderne næringspark. Det første bygget nærmest Løkenveien ble ferdigstilt i slutten av april 2010. Etter dette har vi bygd ytterligere ca 20.000 kvm, hvorav siste byggetrinn ble overlevert mai 2014.

Mer om Ski Næringspark