Om Ski Næringspark

Ski Næringspark har lenge vært i Höegh Eiendoms portefølje. Den nordre delen av næringsparken som tidligere var dekket av tett skog er nå transformert til en moderne næringspark. Det første bygget nærmest Løkenveien ble ferdigstilt i slutten av april 2010. Etter dette har vi bygd ytterligere ca 20.000 kvm, hvorav siste byggetrinn ble overlevert mai 2014.

Utover dette pågår det planlegging med å oppføre ca 4.000 kvm med kombinasjonsbygg i samme område.

Det skjer spennende ting i Ski, og interessen for lokaler er stor. Går alt som vi forventer i tiden fremover, er mesteparten av de resterende 50 målene fylt med funksjonelle og attraktive bygg i løpet av 2019.

DM-til-Ski-Naeringspark-2013-3